ทำความรู้จักยางมะตอย ตัวช่วยทำถนนให้เรียบลื่นไม่มีสะดุด


 

ยางมะตอย หรือยางมะตอยสําเร็จรูปเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในส่วนผสมยอดฮิตที่หลาย ๆ คนเลือกนำมาลาดทำถนนใช้งานตามงานก่อสร้างถนนหรือการทำทางเท้า เพราะนอกจากจะมีคุณสมบัติแข็งแรงทนทาน มีความยืดหยุ่นและทนต่อแรงสั่นสะเทือนได้ดีแล้ว ยังใช้งานง่าย และช่วยลดต้นทุนได้ดีอีกด้วย วันนี้เราเลยจะพาคุณมาทำความรู้จักยางมะตอย ตัวช่วยดี ๆ ที่ให้คุณทำถนนให้เรียบลื่นไม่มีสะดุดกันครับ  ทำความรู้จักกับยางมะตอย  ยางมะตอย หรือ แอสฟัลต์ (Asphalt) คือยางที่ได้จากหินแอสฟัลท์ธรรมชาติ หรือผลผลิตที่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการกลั่นน้ำมันปิโตเลียม หรือน้ำมันดิบ ด้วยการนำน้ำมันหนักที่ได้จากการกลั่น มาเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นยางมะตอย เพื่อให้ได้ยางมะตอย โดยยางมะตอยมีส่วนผสมระหว่างสารประกอบไฮโดรคาร์บอน และสารอินทรีย์อื่นๆ มีลักษณะเป็นยางสีดำเข้ม มีความเหนียวและความหนืดสูง ตัวอย่างงานปูถนนยางมะตอย     คุณสมบัติพิเศษของถนนที่ลาดยางมะตอย 

สำหรับคุณสมบัติของยางมะตอยที่ทำให้หลาย ๆ คนเลือกใช้กันเป็นส่วนใหญ่ก็เพราะก็เพราะมีคุณสมบัติเด่น ๆ หลายประการดังนี้      มีคุณสมบัติในการยึดและประสาน ทำให้สามารถเชื่อมวัสดุต่างๆ ให้ติดกันได้เป็นอย่างดี     ใช้งานง่าย เพียงแค่ใช้ความร้อนก็สามารถทำให้อ่อนตัวลงเป็นของเหลว และเมื่อเย็นลงก็จะกลับมาแข็งตัวอีกครั้ง     ดูแลรักษาง่ายเพราะสามารถป้องกันน้ำซึม มีความแข็งแรง ทนทานต่อลม แสงแดด ความเป็นกรด-ด่าง เกลือ และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันได้      มีความยืดหยุ่น และทนต่อแรงกด แรงสั่นสะเทือนได้ดี  ประเภท และเกรดของยางมะตอย  ยางมะตอยที่ใช้ในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ แอสฟัลต์ซีเมนต์ (Asphalt Cement) , แอสฟัลต์อิมัลชัน (Asphalt Emulsion) , คัทแบคแอสฟัลต์ (Cut-back Asphalt) และ โพลีเมอร์ โมดิฟาด์ แอสฟัลต์ (Polymer Modified Asphalt) โดยแต่ละแบบนั้นมีรายละเอียดลักษณะ คุณสมบัติ และเเกรดที่แตกต่างกันดังนี้ 1. แอสฟัลต์ซีเมนต์ (Asphalt Cement)  แอสฟัลต์ซีเมนต์ (Asphalt Cement) มีชื่อเรียกสั้น ๆ ว่า AC เป็นยางมะตอยที่ได้มาจากการกลั่นน้ำมันดิบ โดยจะใช้ส่วนที่ข้นและหนักที่สุด มาผ่านกระบวนการผลิต สามารถแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 40-50, 60-70, 80-100, 120-150 และ 200-300 อ้างอิงตามค่าเพนิเทรชัน (Penetration grade) ซึ่งถ้าหากตัวเลขยิ่งมากก็แสดงว่ายางมะตอยมีความอ่อนตัวมากเท่านั้น 2.แอสฟัลต์อิมัลชัน (Asphalt Emulsion)  แอสฟัลต์อิมัลชัน (Asphalt Emulsion) หรือ ยางมะตอยน้ำ เกิดจากการนำยางมะตอยมาทำให้ร้อน ทำให้แตกตัวออกเป็นอณูเล็กๆ ด้วยสารเคมีประเภทอิมัลซิไฟเออร์ (Emulsifier) แล้วตีผสมกับน้ำ หรือสารอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เมื่อนำยางมะตอยชนิดนี้มาใช้งานเมื่อน้ำระเหิดออก ยางมะตอยที่เหลือจะห้เกาะตัวกันเป็นฟิล์มเคลือบหุ้มวัสดุ หรือผิวทาง

สำหรับชนิดของแอสฟัลต์อิมัลชัน แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ ชนิดประจุบวก เหมาะสำหรับใช้งานกับวัสดุประเภทหินแกรนิต หินปูน หินบะซอล์     ชนิดประจุลบ เหมาะสำหรับใช้งานกับวัสดุประเภทหินทราย แบ่งออกเป็น 3 เกรด คือ

เกรดแตกตัวเร็ว (Rapid setting) ได้แก่ CRS 1, CRS 2    

เกรดแตกตัวเร็วปานกลาง (Medium setting) ได้แก่ CMS 2, CMS 2h    

เกรดแตกตัวเร็วช้า (Slow setting) ได้แก่ CSS 1, CSS 1h 

3.คัทแบคแอสฟัลต์ (Cut-back Asphalt)  คัทแบคแอสฟัลต์ (Cut-back Asphalt) เกิดจากการผสมแอสฟัลท์ซีเมนต์ (Asphalt Cement) กับ สารละลาย (Solvent) ทำให้อ่อนตัวลง ยางมะตอยชนิดนี้จะแบ่งเป็นเกรดต่างๆตามสัดส่วน และชนิดของตัวทำละลาย แบ่งออกเป็นชนิดใหญ่ๆได้ 3 กลุ่ม ดังนี้     

เกรดระเหยไว (Rapid curing) ผลิตจากยางมะตอยเหลวกับสารตัวทำละลายที่เป็นน้ำมันเบนซิน แบ่งออกเป็นเกรดต่างๆ ตามความเหนียวหนืด ตัวเลขยิ่งมากความเหนียวหนืดก็ยิ่งมีมาก และจะระเหยได้ช้ากว่า  ที่มักนิยมนำมาใช้กันได้แก่ RC 70, RC 250, RC 800     

เกรดระเหยปานกลาง (Medium curing) ผลิตจากยางมะตอยเหลวกับสารตัวทำละลายพวกน้ำมันก๊าด เหมาะกับงานผิวทางบางชนิดที่ไม่ต้องการให้มันระเหยตัวเร็วเกินไป สำหรับยางมะตอยชนิดนี้ที่มักนิยมนำมาใช้กันได้แก่ MC 30, MC 70, MC 3000     

เกรดระเหยช้า (Slow curing) ผลิตจากยางมะตอยเหลวกับสารตัวทำละลายพวกน้ำมันดีเซล ซึ่งการระเหยตัวช้ากว่าสองตัวแรก สำหรับยางมะตอยชนิดนี้ที่มักนิยมนำมาใช้กันได้แก่ SC 70, SC 800  ทำถนนโครงการห้างสรรพสินค้า    

4 ขั้นตอนการลาดยางมะตอยเพื่อถนนที่มีคุณภาพ  เตรียมพื้นผิวก่อนลาดยาง : ด้วยการเคลียร์พื้นที่ที่ต้องการทำถนน จากนั้นปรับระดับหน้าดิน ให้เท่ากัน และพอดีกับโครงที่ร่างเอาไว้เพื่อให้การลาดยางเรียบเนียนและทนทานมากยิ่งขึ้น

ลงหินบดเพื่อเพิ่มความแข็งแรง : ด้วยการใช้แรงงานคนหรือรถในการโรยหินบด หลังจากนั้นให้ทำการทำความสะอาดผิวหน้าดินอีกครั้ง

ลาดยางด้วยรถลาดยางมะตอย : การลาดถนนให้มีคุณภาพมาตรฐานสูงนั้น ปัจจัยสำคัญนอกจากการเลือกยางมะตอยให้เหมาะสมกับงานแล้ว สิ่งหนึ่งที่สำคัญและควรให้ความใส่ใจเลือกใช้มากที่สุด ก็คือ รถลาดยาง การเลือกรถลาดยางที่มีคุณภาพมาตรฐานสูง จะช่วยให้งานออกมามีประสิทธิภาพ มีความคงทนมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

เก็บรายละเอียดงาน : หลังจากลาดยางมะตอยแล้ว ให้เก็บรายละเอียดของงานโดยการเทแอสฟัลท์พร้อมบดเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของผิวถนนอีกชั้นหนึ่ง แล้วตามด้วยรถบดเพื่ออัดยางให้แน่น สรุป ยางมะตอยตัวช่วยดี ๆ ที่ตอบโจทย์พื้นถนนสมบูรณ์แบบ ปัจจัยสำคัญในการลาดถนนยางมะตอยให้มีคุณภาพนั้นประกอบไปด้วยปัจจัยหลักๆ สองข้อด้วยกัน คือ การเลือกยางมะตอยที่มีคุณภาพ และการเลือกอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานและเหมาะสม ที่ VASKO ของเรานอกจากจะมียางมะตอยที่มีคุณภาพสูงจากแพลนต์ของเราเองและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานในราคาโรงงานแล้วแล้ว ยังดำเนินงานลาดยางมะตอย และทำถนนโดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ และผลงานยาวนานกว่า 30 ปี ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากผู้รับเหมา และเจ้าของโครงการ และได้มีผลงานระดับประเทศมากมาย ติดต่อเราได้ที่ไลน์  @Vaskoccc (มี @ ด้านหน้า)

 

Visitors: 20,737