ขั้นตอนการก่อสร้างถนน ต้องทำอะไรบ้าง? ละเอียดครบทุกขั้นตอน


การก่อสร้างถนนเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องเตรียมการเยอะ ซึ่งหากเกิดความผิดพลาดในบางขั้นตอน อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายในระยะยาวได้ ซึ่งขั้นตอนการก่อสร้างถนนที่ถูกต้องและมีการตรวจสอบอย่างรัดกุมจะส่งผลให้ถนนในหมู่บ้าน ชุมชน บริษัท ฯลฯ สามารถใช้การได้ดีอย่างยาวนานคุ้มค่าเงินที่ลงทุนไป โดยควรเริ่มจากตรงไหน ตามมาอ่านกันเลย

อุปกรณ์ก่อสร้างและกรวยจราจรวางระเกะระกะอยู่ที่พื้น ใต้สะพานริมน้ำ 

รู้จักถนนผิวจราจร 3 ประเภท

ก่อนที่เราจะไปถึงขั้นตอนการก่อสร้างถนน เราต้องรู้จักประเภทของถนนที่จะก่อสร้างเสียก่อน โดยหลัก ๆ มีสามประเภทแบ่งตามวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง ดังนี้

ถนนผิวจราจรลูกรัง

ถนนแบบที่มักพบในพื้นที่ชนบท โดยโครงสร้างของถนนชั้นแรกจะเป็นดินถม ก่อนปูด้วยลูกรังอัดแน่นเพื่อเป็นผิวถนน เป็นถนนแบบที่ใช้งบประมาณน้อยที่สุด ก่อสร้างได้ง่าย แต่ชำรุดได้ง่ายเช่นเดียวกัน มีฝุ่นคลุ้งตลอดเวลา ในหน้าฝนก็เป็นหลุมบ่อ และไม่สามารถรองรับปริมาณการจราจรได้มากนัก เจ้าของพื้นที่อาจเพิ่มความคงทนต่อสภาพอากาศได้ด้วยการโรยกรวดบนพื้นถนน

ถนนผิวจราจรคอนกรีต

ถนนที่พบได้มากในหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยอาจเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือวัสดุอื่น เป็นถนนที่มีความคงทน ใช้งานได้งาน ก่อสร้างง่าย แต่ก็มีข้อเสียคือผิวการจราจรมักจะไม่เรียบเพราะมีรอยต่อหลายจุดเพื่อป้องกันรอยแตกบนพื้นถนน โดยหากต้องการให้ถนนรับน้ำหนักได้มาก ก็จะต้องเพิ่มค่าใช้จ่าย

ถนนผิวจราจรลาดยางมะตอย (แอสฟัลต์)

ถนนที่พบได้มากในช่วงถนนรอยต่อระหว่างเมือง เนื่องจากมีปริมาณการจราจรที่หนาแน่น และเป็นการก่อสร้างถนนที่ใช้เวลาไม่นาน โดยนอกจากแอสฟัลต์แล้ว ยังนิยมลาดยางประเภทอื่น ๆ เช่นเคพซีล, ลาดยางสองชั้น ฯลฯ ซึ่งถนนจะมีผิวเรียบ ไม่มีรอยต่อเหมือนถนนผิวจราจรคอนกรีต มีความยืดหยุ่นสูง สามารถใช้งานได้นาน แต่หากต้องมีการปรับปรุงพื้นถนน จะต้องใช้เครื่องจักรกลมาดำเนินการเท่านั้น

 

Visitors: 17,844